Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Összefogás MAGunkért!

2010.01.15

 

 

Kép

 

 

Drágáim! Testvéreim!

 

 
Mindazon Fénytestvéreimhez szólok, kiknek szívében a Szeretet Lángja ég!
Ha tenni szeretnél Önmagadért, Nemzetedért, a Földért és az egész Univerzum Szeretetfénybe való emelkedéséért, kérlek, csatlakozz hozzánk, hogy Együttes erővel és az Isteni Akaratnak megfelelően átváltoztathassuk jóvá mindazokat az emberiség által létrehozott fénytelen energiamintákat, melyek nem segítik Utunkat a Szeretet Egységébe!
 
Ez a tett pozitív, szeretettel és jósággal átitatott gondolatok és szándékok összekapcsolódása, melyek EGYesült erővel olyan Fény-t hoznak létre és hívnak le az ATYA Szív Központi Nap-sugarából, ami képes átváltoztatni és felülírni azokat az ember által létrehozott negatív-teremtési programokat, melyek még sokak számára valósnak látszó előrevetített jövőképek.
 

 

2009.11.11-én csodálatos dolgot hoztunk létre olyan Fénytestvérekkel EGYütt, kik szívükön viselik a Föld az Emberség és a Magyarság isteni helyére kerülését. Sokan vagyunk és egyre többen, akik ezt folyamatosan tesszük azóta is szellemi erőnkkel.

 
Azon a napon, Isten kegyelméből, saját akaratunkból és a segítők közreműködésével összekapcsolódtunk Fénykörünkben a kollektív, Földért dolgozó Fénykörökkel és Együttes erővel elindítottuk az Isteni tudatosodást és felismerést segítő Fényenergiák lekötődését.
 
A Fénykörök egy Isteni Akarat-Fénytengely mentén, ami leér Földanya Szívközpontjába, összekapcsolódtak egy csodálatos alakzatba, mely egy égi egyenlőszárú keresztet formáz. A keresztet körülveszi a krisztusi Szeretet Fénygyűrűje.
Ez az égi Áldással és földi Szeretet-szándékkal megvalósuló energiaalakzat együtt elkezdett forogni. A belső kör a Fénykörök kereszt alakzatával balra, a Szeretet-gyűrű, a krisztusi Fénnyel pedig jobbra.
Ez a két együttes és mégis látszólagosan ellentétes forgás a kiegyenlítődés törvényének erejével egy spirálgyűrűt hozott létre, mely a beléáradó energiákat a közöttük lévő EGY-MIND-ÉN-SÉG Fénysáv által gerjesztett örvény-energiák révén újraprogramozza.
 
Ez az egész „oldalnézetből” egy felfelé szélesedő tölcsért, Fénycsakrát mintáz, melynek vége (csúcsa) a Föld-Fény-Központban, széle pedig az isteni Örök-Fény-Központban van.
Az így lehívott és beáradó isteni energia szétsugárzódik a Föld felszíne köré, melyet a Fénycsakra folyamatos keringése biztosít a Föld-tengelyen. Egyrészt magába gyűjti azokat a hitrendszeri energiákat, melyek disszonánsak az isteni Tervhez képest, másrészt kiárasztja forgásából azokat, melyeket már a krisztusi Fény átitatott. Ezt a tisztaságot azonban nekünk kell megőriznünk, nehogy újra beszennyeződjön!
 
Ez az erő addig hivatott terünkben működni, míg le nem köti az összes olyan Fényt, ami már elegendő az Új Kegyelem Fényprogram elindításához és a régi törléséhez.

De ez az erő nélkülünk nem képes feladatát tökéletesen ellátni. Mivel mi saját akaratunkkal hívtuk ezt le, nekünk is kell „életben”, működésben tartani. Nekünk kell a forgást, az áldásos tevékenységet fenntartani, nem teszik meg helyettünk azt, ami a mi dolgunk! Csak akkor segíthet nekünk, ha ezt mi akarjuk és tesszük!

 

 
Ezért most kérem minden olyan EGY-Szívvel élő Honfitársamat, és minden olyan Istenemberré lenni vágyó Embertársamat, hogy csatlakozzon a Megigazulást segítő energiák fenntartását és megerősítését szolgáló szellemi munkához, hogy teljesülhessen általunk az Isteni Akarat!
 
Lépjetek Önvalótok Szellemi EGYségébe, csatlakozzatok a Tiszta Fény terén át, térben és időben és azon is túl, akaratotok isteni erejével az ÚJ FÖLD EGYSÉG Fénykörhöz, mely létrejött 2010. 01. 01-én a Kegyelem Fényéből. Ez a Fénykör úgy működik, ahogyan azt a reá Egy-Szívvel csatlakozók szeretnék.
Természetesen vannak olyan égi Fénysegítőink (Őseink) e körben, akik folyamatosan összehangolják ennek az erőnek a munkáját, Krisztus Urunk és Fényanyánk vezetése alatt.
 
Ha tiszta szándékkal és segíteni, tenni akarással erre koncentráltok, és csatlakoztok, akkor szellemi erőtökkel folyamatosan segítitek e Fény-erő működését és megszilárdulását.
 

 

Kép

 

 

A Kárpát-medence felett Fénykoronánk egy kisebb Fény-kristály-csakrát is létrehozott az Ősök és Istenanya közbenjárásával, mely Keresztjével az isteni Tengely energiáihoz kapcsolódik és a nemzeti Tisztánlátás, Öntudat és ÚT Fényét szórja Nemzetünkre

Minden igazszívű csatlakozó magyar ezen át kapcsolódik, így segítjük Nemzetünk Isten-tudatosodását!
Kérjük hát együtt, és segítsük ezt a Fényt tündökölni úgy, hogy isteni Szívünk Fényét Fénykoronánkkal összekapcsoljuk! Sugározzon rajtunk keresztül nemzeti EGYsége!
A Magyarság ős-szelleme és Fénytanítói jönnek segítségünkre, csak tennünk kell a dolgunkat… EGY-ként kell éreznünk, gondolkodnunk és cselekednünk.
Ha rákapcsolódtok, megértitek!
Addig lesz itt ez a Fénykristály energia, míg bekötődnek nemzeti Fényenergiáink és elérik az átalakuláshoz szükséges szintet.
 
 
Kérlek hát benneteket, hogy minden este (de hétfő esténként mindenképpen) egy önmagatokat megtisztító és szellemi tudati teretekbe emelő ima után
 
21: 00 órakor, legalább10 percen keresztül kapcsolódjatok rá szellemi akaratotokkal az EGY-Szív erején és nemzeti HONtudatunk Fényén át erre a Fénykör Spirálra!
 
Szellemed tudja a helyét, hová kell állnia, csak hagyd megtörténni szeretettel! Kérd a segítők irányítását!
Ha rákapcsolódtál, kérlek, küldd bele a Szeretetedet Minden és Mindenki iránt a Közepébe, és Szereteteden át az isteni Igazság Akaratát kérd bele!
Mondj imát szíveden át, mert az együttes szívbéli ima ereje oda épül be, ahol szükség van rá. Gondolj arra közben, hogy a Szeretet ereje átminősít, és a helyére tesz Mindent!
Az imát szellemed sugallja rajtad keresztül, te csak kövesd, nem számít milyen értelmetlennek tűnik, amit kimondasz.
Aki szeretne nyelveken imádkozni, az tegye azt.
 
Működjön így Együtt az isteni és emberi Akarat, hogy teremtésünk gyümölcsére büszkén tekinthessünk.
 
Ámen
 

 Köszönöm nektek, Istennek és az EGY Akaratnak!

Ölellek titeket a Fény áldásával!

 

Orsi

 
2010.01.15.
 
 
Pusztai Orsolya
 
 

Kép

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.